Reklama

Obsługa prawna cudzoziemców

[ Polecam ] Usługi różne


Oferuje kompleksową obsługę cudzoziemców
m.in. w zakresie:

1) Pomoc w uzyskaniu zezwoleń na pracę,

2) Złożenie kompletu dokumentów do uzyskania
zezwolenia na pobyt (karta pobytu),

3) Sporządzanie odwołań w przypadku odmowy
otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy lub
długoterminowy,

4) Złożenie kompletu dokumentów do uzyskania
Karty Polaka

5) Sporządzanie odwołań w przypadku odmowy,
pełne zarządzanie sprawami

6) Małżeństwo z obywatelem Polski. Złożenie
dokumentów

7) Legalizacja pobytu dla freelancerów (to
znaczy, jeśli nie ma jednego stałego
pracodawcy)

Консультирую по вопросам легализации
пребывания в Польше:

1) Помощь в оформлении разрешения на
работу,

2) Подача комплекта документов для
получения разрешения на пребывание (карта
побыту),

3) Составление апелляций в случае отказа
в получении карты побыту на временное или
долгосрочное пребывание,

4) Оформление пакета документов для
получения Карты Поляка

5) Составление апелляций в случае
отказа, полное ведение дела

6) Брак с гражданином (гражданкой)
Польши. Оформление документов

Tel. 730 393 585730 393 585
tentum@go2.pl
Warszawa (Mazowieckie)
Wyślij wiadomośćpokaż trasę z:
do , Warszawa


Inne ogłoszenia

Zapisz się na newsletter